Mô hình giá harmonic giúp cho người giao dịch có thể tìm những điểm bật lại dựa theo việc kẻ Fibonacci hồi lại (Fibonacci retracement) và có thể sử dụng thêm Fibonacci mở rộng (Fibonacci extensions) để tăng độ chính xác.

Mô hình harmonic mà mình đề cập đến trong phần này sẽ gồm có”

o Mô hình ABCD

o Mô hình 3 sóng ngang (Three-Drive)

o Mô hình 222 (Gartley)

o Mô hình con cua (Grab)

o Mô hình con dơi (Bat)

o Mô hình con bướm (Butterfly)

Đối với những người giao dịch theo trường phái harmonic thì cần phải quen với việc giao dịch theo Fibo trước.

Kết hợp các công cụ tuyệt vời này để xác định các mô hình harmonic, chúng ta sẽ xác định được những vùng giá mà ở đó, xu hướng sẽ tiếp tục quay lại theo hướng cũ.

Hãy xem các bài viết tiếp theo của chuyên mục này để rõ hơn về các mô hình trên.