1. Mô hình harmonic ABCD

Đây là mô hình đơn giản nhất trong hệ mô hình harmonic. Công cụ dùng để xác định là Fibonacci và sự tinh tường của đôi mắt bạn

Đối với mô hình tăng điểm và giảm điểm của ABCD thì có thể hiểu AB và CD là hai sóng song song nhau trong khi BC là đoạn điều chỉnh ở giữa, kết nối AB và CD. Nếu bạn dùng Fibonacci hồi lại (retracement) trên đoạn AB, bạn sẽ thấy đoạn hồi lại BC có thể hồi đến mức 0.618. Sau đó, đoạn CD có thể ở mức 1.272 Fibonacci mở rộng (extension) của đoạn BC

Việc của bạn là phải đợi toàn bộ mô hình hình thành xong (hoàn thành điểm D) trước khi đặt lệnh mua hoặc bán

Thêm một số quy tắc nữa cho việc xác định đúng mô hình ABCD:

  • Độ dài của đoạn AB phải bằng độ dài của đoạn CD
  • Thời gian hoàn thành AB sẽ xấp xỉ bằng thời gian hoàn thành CD

2. Mô hình Three-drive – 3 sóng

Mô hình này rất giống so với ABCD ngoại trừ việc nó có tới 3 sóng và có 2 đoạn hồi lại. Mô hình này là hình thức nguyên thủy của mô hình sóng Elliott

Như ABCD, bạn cũng cần công cụ là Fibonacci và đôi mắt tinh anh để nhận diện mô hình

 ​

Ở các biểu đồ bên trên, điểm A có thể bằng 0.618% của đoạn 1. Tương tự, điểm B bằng 0.618% đoạn 2. Trong khi đó, điểm 2 sẽ bằng 1.272% mở rộng của đoạn hồi lại A và điểm 3 bằng 1.272% hồi lại của đoạn B

Sau khi toàn bộ 3 sóng đã hình thành xong, bạn có thể đặt lệnh mua hoặc bán. Cụ thể, khi giá chạm vào điểm B, bạn hãy sẵn sàng cho việc đặt lệnh giao dịch tại vùng mở rộng 1.272% của B.

Một số quy tắc cần chú ý:

· Thời gian cần để hình thành sóng 2 sẽ bằng thời gian cần để hình thành sóng 3

· Thời gian để hoàn tất đoạn hồi A và B là tương đương