1. Mô hình harmonic ABCD

Đây là mô hình đơn giản nhất trong hệ mô hình harmonic. Công cụ dùng để xác định là Fibonacci và sự tinh tường của đôi mắt bạn

Đối với mô hình tăng điểm và giảm điểm của ABCD thì có thể hiểu AB và CD là hai sóng cùng xu hướng trong khi BC là đoạn điều chỉnh ở giữa để kết nối AB và CD. Nếu bạn dùng Fibonacci hồi lại (retracement) trên đoạn AB, bạn sẽ thấy đoạn hồi lại BC có thể hồi đến mức 0.618. Sau đó, đoạn CD có thể ở mức 1.272 Fibonacci mở rộng (extension) của đoạn BC

Bạn có thể đợi toàn bộ mô hình hình thành xong (hoàn thành điểm D), rồi đợi thị trường hồi lại điểm D để vào lệnh.

Thêm một số quy tắc nữa cho việc xác định đúng mô hình ABCD:

  • Độ dài của đoạn AB bằng độ dài của đoạn CD
  • Thời gian hoàn thành AB sẽ xấp xỉ bằng thời gian hoàn thành CD

2. Mô hình Three-drive – 3 sóng

Mô hình này rất giống so với ABCD ngoại trừ việc nó có tới 3 sóng và có 2 đoạn hồi lại. Nếu bạn nào biết về sóng Elliott thì sẽ thấy đây là mô hình cổ xưa của nó.

Cũng như ABCD, bạn cũng cần công cụ là Fibonacci và đôi mắt tinh anh để nhận diện mô hình

 ​

Một số quy tắc bổ xung thêm cho hoàn hảo:

· Thời gian cần để hình thành sóng 2 sẽ bằng thời gian cần để hình thành sóng 3

· Thời gian để hoàn tất đoạn hồi A và B là tương đương